Aktuality

Africký mor ošípaných
15.3.2023

Africký mor ošípaných

Zverejňujeme informácie v súvislosti s obmedzením šírenia nákazy diviačej zveri a domácich ošípaných, nakoľko bol Štátnym veterinárnym ústavom vo Zvolene potvrdený pozitívny prípad u nájdenej uhynutej diviačice na ochorenie afrického moru ošípaných (AMO).


Ovocné stromy - ponuka
15.3.2023

Ovocné stromy - ponuka

V súvislosti s otvorením jarnej záhradkárskej sezóny informujeme o možnosti zakúpenia si kvalitných ovocných stromov od slovenského výrobcu s dlhoročnou tradíciou – firmy PLANTEX vo Veselom pri Piešťanoch.


Svetový deň vody 22. marec 2023
15.3.2023

Svetový deň vody 22. marec 2023

Témou Svetového dňa vody 2023 je „Zrýchlená zmena“. Tento Svetový deň vody je o urýchlení zmien na vyriešenie krízy v oblasti vody a hygieny. Povzbudzuje ľudí, aby vo svojom živote podnikli kroky na zmenu spôsobu používania, spotreby a hospodárenia s vodou.


Týždeň mozgu 13. - 19. marec 2023
14.3.2023

Týždeň mozgu 13. - 19. marec 2023

Mozog je riadiacim centrom ľudského organizmu, zodpovedá za naše konanie.


Svetový deň obezity - 04. 03. 2023
3.3.2023

Svetový deň obezity - 04. 03. 2023

Obezita je celosvetovo rozšírené chronické ochorenie. Spôsobuje vážne komplikácie zdravia, ktoré znižujú kvalitu života jednotlivca a v neposlednom rade zvyšujú náklady potrebné na zabezpečenie zdravotnej starostlivosti.


Komédia PANIKÁRI - 17. 04. 2023 - Dom kultúry Stará Ľubovňa
3.3.2023

Komédia PANIKÁRI - 17. 04. 2023 - Dom kultúry Stará Ľubovňa

Ľubovnianske osvetové stredisko pozýva na ďalšiu skvelú divadelnú komédiu PANIKÁRI, v podaní Divadlo komédie z Bratislavy, ktorí nás už rozosmiali na predstaveniach Klimaktérium, či Horúca sprcha.
Predstavenie sa uskutoční 17. apríla 2023 o 18,00 h. v Dome kultúry v Starej Ľubovni.


SODB 2021 - dátový produkt "MOJA OBEC"
1.3.2023

SODB 2021 - dátový produkt "MOJA OBEC"

Štatistický úrad SR zverejnil 1. februára 2023 dátový produkt s názvom "MOJA OBEC", ktorý ponúka vybrané údaje za každú obec a slúži pre rýchlu orientáciu pre samosprávu, obyvateľov, ale aj pre návštevníkov a ďalších užívateľov zaujímajúcich sa o danú obec.
Údaje o obyvateľoch, o domoch a o bytoch je možné vytlačiť na prehľadnú dvojstránku.


PETÍCIA PROTI ZAVEDENIU CYKLOV V ZÁKLADNÝCH ŠKOLÁCH V NAVRHOVANEJ KURIKULÁRNEJ REFORME
27.2.2023

PETÍCIA PROTI ZAVEDENIU CYKLOV V ZÁKLADNÝCH ŠKOLÁCH V NAVRHOVANEJ KURIKULÁRNEJ REFORME

Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku iniciuje od 20. 02. 2023 petíciu proti zavedeniu cyklov v základných školách v predloženej kurikulárnej reforme.
Petícia je realizovaná v elektronickej aj papierovej forme.
Termín ukončenia petície je 31. marca 2023. Petícia bude po ukončení odovzdaná ministrovi školstva.


OKRESNÁ SÚŤAŽ Amatérskej fotografie 2023 - AMFO
20.2.2023

OKRESNÁ SÚŤAŽ Amatérskej fotografie 2023 - AMFO

Zverejňujeme informácie a podmienky pre tohtoročnú OKRESNÚ SÚŤAŽ Amatérskej fotografie 2023 - AMFO, ktorej uzávierka súťažných prác je do 10. MARCA 2023.


Vŕtanie otvorov - Jadrové vŕtanie
16.2.2023

Vŕtanie otvorov - Jadrové vŕtanie

0948 489 181 Štefan Hnát