Aktuality


Regionálny príspevok
19.10.2022

Regionálny príspevok

Spoločnosť Obecný podnik Plavnica, s.r.o., r.s.p., získala regionálny príspevok vo výške 132 358,50 €, vďaka ktorému sa zrealizuje obstaranie vybavenia pre práce v stavebníctve, čo podporí naštartovanie možnosti firmy v oblasti adaptácie nízkokvalifikovanej pracovnej sily pre trh práce a ináč znevýhodnených skupín na trhu práce.


Svetový deň duševného zdravia 10. október 2022
13.10.2022

Svetový deň duševného zdravia 10. október 2022

Duševné zdravie je jedna z najviac zanedbaných oblastí verejného zdravia. Asi 1 miliarda ľudí žije s duševnými poruchami. Sociálna stigma, diskriminácia a zneužívanie ľudských práv ľudí s duševným ochorením situácie v oblasti duševného zdravia ešte viac zhoršuje.


Chrípková sezóna 2022/2023 - brožúra
11.10.2022

Chrípková sezóna 2022/2023 - brožúra

Zverejňujeme brožúru k chrípkovej sezóne 2022/2023. Na jej obsahovej tvorbe sa podieľali odborní pracovníci Úradu verejného zdravotníctva SR a regionálnych úradov verejného zdravotníctva.


Chodci, dbajte o svoju bezpečnosť!
7.10.2022

Chodci, dbajte o svoju bezpečnosť!

Z dôvodu zmiernenia následkov nepriaznivej dopravno - bezpečnostnej situácie, ako aj z titulu predchádzania závažným dopravným nehodám zapríčinenými chodcami v tomto období, s cieľom pozitívne ovplyvniť a preventívne pôsobiť na disciplinovanosť chodcov a ich bezpečnosť na cestách zverejňujeme výzvu z Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Starej Ľubovni.Svetový deň srdca - 29. september 2022
28.9.2022

Svetový deň srdca - 29. september 2022

Choroby srdca a ciev patria celosvetovo k najzávažnejším príčinám pracovnej neschopnosti, a tvoria tiež najväčší podiel hospitalizácií. Cieľom tohto dňa je zvýšiť povedomie verejnosti o rizikových faktoroch srdcovo-cievnych ochorení a propagovať význam prevencie týchto ochorení.


Obnov dom
20.9.2022

Obnov dom

Slovenská agentúra životného prostredia v rámci Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky poskytuje príspevok na obnovu rodinných domov.Kvetinárstvo KVET - otvorené od 08. 08. 2022
8.8.2022

Kvetinárstvo KVET - otvorené od 08. 08. 2022

Milí občania, kvetinárstvo KVET Vás pozýva do novootvorenej predajne v Plavnici, ktorá sa nachádza vedľa pošty. Nájdete v nej pestrý výber rezaných a črepníkových kvetov, dekorácie, darčeky i smútočnú floristiku.
Kvetinárstvo je otvorené denne od pondelka do soboty od 8:00 hod.

Kvety sú pre tých, ktorí chcú vidieť svet krajším.

Nastavenia cookies