Zásady prvej pomoci

 

PRVÁ POMOC - je súbor jednoduchých opatrení, ktoré môžu byť použité v každom čase, na každom mieste a ktoré môžu:

 • zachrániť život

 • zabrániť zhoršeniu zdravotného stavu

 • urýchliť zotavenie

Ako postupovať?

 • Bez ohrozenia vlastného života zistite, čo sa stalo, ako prvého vždy ošetrite najviac postihnutého.

 • Zabezpečte privolanie sanitky, lekára, alebo dopravu zraneného do zdravotníckeho za­riadenia.

Ako poskytnúť prvú pomoc?

 • Zastavte život ohrozujúce krvácanie, pri bezvedomí - zaistite voľnosť dýchacích ciest.

 • Pri zástave dýchania - poskytnite umelé dýchanie.

 • Pri zástave srdca - poskytnite nepriamu masáž srdca.

 • Venujte pozornosť protišokovým opatreniam.

Pamätajte!

 • Nepotrebujete osobitné vybavenie - improvizujte.

 • Nepreceňujte svoje sily, neohrozte samého seba, nehýbte s postihnutým viac, ako je nevyhnutné!