Čo robiť, keď zaznie siréna

 

MIMO DOBY PRAVIDELNÉHO PRESKÚŠANIA

  • Pri pobyte mimo budovu - vyhľadajte čo najrýchlejšie úkryt, prípadne vstúpte do najbliž­šej budovy.

  • Ak sa nachádzate v domácnosti - zhromaždite celú rodinu a byt neopúšťajte.

  • Nesnažte sa vyzdvihnúť deti zo škôl a predškolských zariadení, bude o ne postarané.

  • Vytvorte izolovaný uzavretý priestor - uzavrite a utesnite okná, dvere a vetráky, odstavte klimatizáciu (netesnosti prelepte páskou, väčšie netesnosti môžete utesniť tkanivami namočenými vo vode s rozpustenými saponátmi). Uzavretím priestoru znížite pravdepodobnosť vlastného ohrozenia.

  • Uhaste otvorený oheň a iné spaľovacie zariadenia.

  • Sledujte vysielanie rozhlasu a televízie a riaďte sa podľa vysielaných pokynov.

  • Telefonujte len v súrnom prípade, nezaťažujte telefónne linky, najmä nevolajte čísla tiesňového volania.

  • Postarajte sa o domáce a hospodárske zvieratá.

  • Čakajte doma na ďalšie pokyny.

POZNÁMKA

Overte si, či vo vašej blízkosti nie sú ohrození starí ľudia, chorí, neschopní pohybu! Postarajte sa o deti bez dozoru ! Pri akejkoľvek činnosti zachovávajte pokoj a rozvahu!


Nastavenia cookies