Aktuality

Svetový deň duševného zdravia - 10. október 2021
8.10.2021

Svetový deň duševného zdravia - 10. október 2021

Duševné zdravie je jedna z najviac zanedbaných oblastí verejného života. Asi 1 miliarda ľudí žije s duševnými poruchami. Sociálna stigma, diskriminácia a zneužívanie ľudských práv ľudí s duševným ochorením situácie v oblasti duševného zdravia ešte viac zhoršuje.
Na Svetový deň duševného zdravia, 10. októbra, uplynie viac ako 18 mesiacov od začiatku pandémie COVID-19. Vo všetkých krajinách mala pandémia veľký vplyv na duševné zdravie ľudí. Zvlášť postihnuté sú niektoré skupiny, vrátane zdravotných a iných pracovníkov v prvej línii, študentov, ľudí žijúcich osamote a osôb s už existujúcimi duševnými chorobami.


Svetový deň srdca 29.09.2021
30.9.2021

Svetový deň srdca 29.09.2021

Významným rizikovým faktorom srdcovocievnych ochorení je vysoká hladina cholesterolu v krvi.


Pošta Plavnica - oznámenie TRVALEJ ZMENY HODÍN PRE VEREJNOSŤ
30.8.2021

Pošta Plavnica - oznámenie TRVALEJ ZMENY HODÍN PRE VEREJNOSŤ

Na základe listu zo Slovenskej pošty, a. s ., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 1 zo dňa 27. 08. 2021 oznamujeme občanom, že s účinnosťou od 01. 09. 2021 bude na Pošte Plavnica realizovaná zmena hodín pre verejnosť. Dôvodom zmeny hodín pre verejnosť je zmena organizácie práce pošty.


SLOVAK TELEKOM - oznam
10.8.2021

SLOVAK TELEKOM - oznam

Slovak Telekom oznamuje občanom, že dnešným dňom začala v obci Plavnica prebiehať demontáž vzdušných káblov. Ak má niekto starý nefunkčný kábel pevnej linky a chcel by ho demontovať, nech to nahlási na Obecný úrad v Plavnici, tel. kontakt: 052 42 83 881, 0917 366 145.


Triedenie komunálneho odpadu v obci Plavnica
9.8.2021

Triedenie komunálneho odpadu v obci Plavnica

Ďakujeme občanom obce Plavnica, že zodpovedným triedením odpadov prispievajú k ochrane životného prostredia.


POLÍCIA
4.8.2021

POLÍCIA

varuje pred podvodnými e-mailami, žiadosťami o priateľstvo na FACEBOOK-u, MESSENGER-i a komunikáciami s neznámymi osobami !!!


Informácia k poskytovaniu „dotácie na stravu“ v školskom roku 2021/2022
21.7.2021

Informácia k poskytovaniu „dotácie na stravu“ v školskom roku 2021/2022

Vážení rodičia,
dňa 01. 08. 2021 nadobudnú účinnosť právne úpravy zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov, ktoré prinášajú nasledovné zmeny v poskytovaní dotácií na stravu:
Ukončenie plošného poskytovania dotácií na stravu v ZŠ a poslednom ročníku MŠ a doplnenie novej skupiny detí, ktoré majú nárok na poskytnutie dotácie. Novou skupinou detí, na ktoré bude možné poskytnúť dotáciu na stravu sú deti, ktoré žijú v domácnosti, ktorej členovia si neuplatnili, alebo nemohli uplatniť nárok na daňový bonus.


FK Družstevník PLAVNICA - 70. výročie založenia klubu
19.7.2021

FK Družstevník PLAVNICA - 70. výročie založenia klubu

24. 07. 2021 - štadión FK Družstevník Plavnica od 13:00 hod.


Výjazdové očkovanie v obci Plavnica – informácie
17.7.2021

Výjazdové očkovanie v obci Plavnica – informácie

Obec Plavnica bola oslovená koordinátorom výjazdového očkovania v mene očkovacieho centra Polikliniky Sabinov n.o.

Občanom našej obce ponúkajú výjazdové očkovanie proti COVID-19, ktoré ako Poliklinika Sabinov n.o. vedia zastrešiť priamo v obci Plavnica. Očkovanie je určené pre všetkých občanov od 16 rokov s neobmedzenou hornou vekovou hranicou a tiež pre imobilných, ku ktorým je nutné ísť domov. OČKUJE SA výhradne vakcínou od spoločnosti Pfizer/BioNTech.


Vyjadrenie FK Plavnica
28.6.2021

Vyjadrenie FK Plavnica

Vyjadrenie FK Plavnica k posledným udalostiam vo futbalovom klube.

Nastavenia cookies