VIAC AKO NI(C)K

Národná linka na pomoc deťom VIAC AKO NI(C)K funguje na štyroch základných pravidlách: súkromie, dôvera, riešenia a zodpovednosť. Vyškolení odborníci dokážu prostredníctvom bezplatnej online komunikácie poskytnúť deťom rýchlu a adresnú pomoc, poradenstvo alebo podporu. Spojiť sa s nimi je možné cez chat na webovej stránke www.viacakonick.sk alebo cez mobilnú aplikáciu. Výhodou týchto nastavení  je predovšetkým jednoduché ovládanie, dostupnosť a tiež funkcia rýchleho zatvorenia, teda okamžitého ukončenia komunikácie a vymazanie histórie. Dieťa, ktoré sa cíti byť ohrozené, sa rovnako môže zveriť so svojím problémom a žiadať o pomoc aj  prostredníctvom e-mailu na adrese pomoc@viacakonick.gov.sk . 

Násilie má viaceré formy. Parí k nemu napr. ponižovanie, vysmievanie, vyhrážanie sa násilím, bitie, týranie, šikanovanie, zosmiešňovanie na internete, vydieranie, sexuálne násilie, atď. 

Sme tu pre Teba 24 hodín, denne 7 dní v týždni. To znamená, že kedykoľvek sa budeš chcieť porozprávať o tom, z čoho máš strach, čo alebo kto Ti ubližuje alebo s čím si nevieš rady, sme tu pre Teba

  

 

Možno máš pochybnosti o tom, či môžeš o svojom probléme otvorene hovoriť bez obáv, či o tom nemusia vedieť najskôr rodičia. Ak rodičom dôveruješ a cítiš sa pri nich v bezpečí, porozprávaj sa o svojom probléme v prvom rade s nimi. V prípade, že nevieš, ako sa máš o svojom probléme rozprávať s rodičmi, alebo sú to práve rodičia, o ktorých máš obavy, alebo sa doma deje niečo, čo Ti ubližuje, neváhaj sa obrátiť na nás. Každé dieťa a mladý človek má právo požiadať o pomoc aj bez vedomia rodičov alebo osoby, ktorá sa o neho stará.

Publikované: 11.1.2022 | Aktualizácia: 14.4.2022 | Zobrazené: 269