Jednota dôchodcov Slovenska - ZO Plavnica

Jednota dôchodcov Slovenska - ZO Plavnica

Dňa 18. 01. 2022 uplynulo 10 rokov od založenia našej ZO JDS. 
Dňa 08. 03. 2022 bol na výročnej schôdzi zvolený nový výbor ZO JDS:  

Predseda: Jozef Piontek
Podpredseda: Terézia Kupcová
Podpredseda: Vincent Kyšeľa
Podpredseda: Mária Jurašovská
Tajomník: Anna Holodňaková
Hospodár: Agnesa Fröhlichová
Člen: Terézia Starinská
Člen: Mária Sekelská 
Kronikár: Helena Grichová

Členovia revíznej komisie: 
 
Predseda: Emil Vančo
Člen: Eva Vančová
Člen: Božena Kyšeľová

Dôchodcovia, ktorá majú záujem o vstup do organizácie, sa môžu prihlásiť u členov výboru. 
 
Publikované: 13.6.2022 | Aktualizácia: 13.6.2022
Nastavenia cookies