eRko

 

 • eRko - Hnutie kresťanských spoločenstiev detí je od roku 1990 zaregistrované na Ministerstve vnútra SR podľa zákona 83/1990 Zb. ako občianske združenie.
  Jeho cieľom je pomáhať pri formovaní detí na dospelé kresťanské osobnosti schopné kvalitným osobným životom prispievať k rozvoju spoločnosti, v ktorej žijú.

  Cieľ pomáha realizovať veľa ochotných mladých ľudí na rozličných miestach Slovenska, ktorí sa vo svojom voľnom čase dobrovoľne venujú deťom. Prežívajú s nimi radosti a strasti všedných dní cez školský rok v rámci pravidelnej činnosti na spoločných "stretkách", cez organizovanie tematických výletov, a tiež na letných táboroch cez prázdniny.

  Spolu s deťmi sa usilujeme vzájomne sa obohacovať a prehlbovať vedomie jedinečnosti a individuality každého človeka. Učíme sa hrať a používať férové pravidlá, vytvárať priateľstvá a žiť radosť. Svojou činnosťou sa usilujeme dopĺňať rodinnú výchovu a vyučovanie náboženstva. Chceme deťom poskytnúť možnosť formovať sa na základe všeobecných morálnych princípov a sprostredkúvame im myšlienky kultúry života, tolerancie, úcty a vzájomnej pomoci. • U nás, v našej farnosti fungujeme už 14 rokov. Uskutočnili sme už 8 táborov a kopec výletov a rôznych akcií. Vždy sú naším stredobodom deti. Kvôli ním to všetko robíme.
  Minulý rok sme boli s deťmi na Misíjnej púti v Levoči. Je to podujatie, sa organizuje eRko každý rok. Stretnú sa tam detí z celého Východu aj Spiša.
  Organizovali sme aj letný tábor a to na Sulíne v Základnej škole.
  Zapojili sme sa aj do koledníckej akcie, Dobrej noviny

 

 • Naším základným pilierom sú stretka. Stretávame sa skoro každú sobotu. Deti sú rozdelené do troch skupiniek podľa veku. Na stretkách mávajú animátori pre deti pripravené rôzne hry, námety, preberáme rôzne témy, ale hlavne spoločne prežívame spoločenstvo s Bohom. Animátori eRka sú pre prácu s deťmi vyškolení na špecializovaných kurzoch, ktoré im poskytujú profesijný i osobnostný rast. Väčšina súčasných animátorov v našej farnosti má s eRkom skúsenosti od svojho detstva.

 

 • Animátori a pomocní animátori v Plavnici:

  Jakub „Kubo“ Štupák
  (zodpovedný za eRko vo farnosti)
  Stanislav „Standy“ Sekelský
  Michaela „Miška“ Murcková
  Jozef „Jožko“ Plavnický
  Lucia „Lucka“ Grinčová
  Patrícia „Paťa“ Raslavská
  Silvia „Siska“ Surová
  Braňo „Bruno“ Štupák
   

  Ročník Animátory Čas
  1. - 3. Standy, Siska, Paťa 14:00
  4. - 5. Miška, Lucka, Bruno 14:00
  6. - 9. Kubo, Jožko 14:00

  Viac informácii nájdete na: http://www.erko.sk/ alebo http://www.erkosl.sk/

          Viac fotografií nájdete na: http://picasaweb.google.com/eRkoPlavnica alebo http://picasaweb.google.com/Plavnica.eRko