Obecná symbolika

201907021353500.erb-obce

201907021353500.erb-obce

Erb Obce

Historickým symbolom obce od 14. storočia bola neustále Panna Mária. V obecnom znaku sa nachádza v červenom štíte odetá do strieborného rúcha so zlatou nášivkou. V náručí drží nahé dieťa (strieborné), ktoré má v pravej ruke zemské jablko. Panna Mária drží v ľavej ruke žezlo. Kľačiaci svätý Simeon má striebornú košeľu a čierne nohavice. Koruny, zemské jablko, žezlo a gloriola sú zlaté.

201907021355270.zastava-obce

 Obecná vlajka

Vlajka obce farebne vychádza z obecného znaku. Má sedem pozdĺžnych pruhov rovnakej šírky v tomto poradí: červený, biely, žltý, čierny, žltý, čierny, žltý, biely, červený. Pomer strán je 2:3. Vlajka je ukončená dvoma zástrihmi do tretiny dĺžky listu vlajky.

201907021404430.pecat-obce

Pečať obce

Pečať obce Plavnica je okrúhla, uprostred s obecným symbolom (erbom) a kruhopisom „OBEC PLAVNICA“. Stálosť obecnej symboliky potvrdzujú dve pečatidla, staršie zo 14. storočia a mladšie z roku 1868, ktoré boli v roku 1992 pre profesora Jozefa Nováka prameňom na vytvorenie obecného znaku. Pre heraldickú úpravu zvolil J. Novák symbol mladšieho pečatidla, pretože tam je znak Plavnice výnimočný - Madona je krojovaná.

Publikované: 27.1.2007 | Aktualizácia: 5.11.2023
Nastavenia cookies