Zmluva č. 01/2021

Typ: Dodávateľská
Číslo: 01/2021    
Predmet : Predávajúci je vlastníkom nehnuteľnosti zapísanej v katastri nehnuteľnosti vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Stará Ľubovňa, pre katastrálne územie Plavnica, Obec Plavnica, okres Stará Ľubovňa, ktorá je predmetom prevodu podľa tejto zmluvy, evidovanej na: LV 1349, zastavaná plocha a nádvorie na KN-C parc. č. 755/2, výmera 10m2 vedená na Obec Pavnica, 065 45 Plavnica č. 121, SR, IČO: 330124 
Partner: Pavol Kyšeľa
IČO:
Adresa: Plavnica 279, 06545 Plavnica
Dátum zverejnenia: 25.6.2021 
Dátum uzavretia zmluvy:  
Dátum účinnosti:  
Platnosť do:  
Cena s DPH: 7,00 EUR 
  kupna-zmluva-pavol-kysela.pdf, Veľkosť: 571.23 kB
Previazané dokumenty: