Dodatok č. D č. 1

Typ: Dodávateľská
Číslo: D č. 1    
Predmet : Týmto Dodatkom č. 1 sa v článku V. - Výška nájomného dopĺňa bod 7., a to v nasledovnom znení: 
Partner: Zdena Štupáková - Vanilla-Cukráreň
IČO: 43315496
Adresa: Plavnica 414, 06545 Plavnica
Dátum zverejnenia: 15.4.2021 
Dátum uzavretia zmluvy: 31.3.2021 
Dátum účinnosti:  
Platnosť do:  
Cena s DPH: 106,02 EUR 
  dodatok-c-1-vanilla_0.pdf, Veľkosť: 161.64 kB
Previazané dokumenty:

Zmluva: Zmluva o nájme nebytových priestorov, predmetom nájmu je tzv. predná časť stavby so súp. č. 217 o výmere 101,78 m² - prevádzka výroby a predaja cukrárenských výrobkov.