Zmluva č. ZoNNB 31122020

Typ: Dodávateľská
Číslo: ZoNNB 31122020    
Predmet : Zmluva o nájme nebytových priestorov, predmetom nájmu je tzv. predná časť stavby so súp. č. 217 o výmere 101,78 m² - prevádzka výroby a predaja cukrárenských výrobkov. 
Partner: Zdena Štupáková - VANILLA - CUKRÁREŇ
IČO: 43315496
Adresa: Plavnica 414, 065 45 Plavnica
Dátum zverejnenia: 29.1.2021 
Dátum uzavretia zmluvy:  
Dátum účinnosti:  
Platnosť do:  
Cena s DPH: 30,00 EUR 
  zmluva-o-najme-nebytovych-priestorov_1.pdf, Veľkosť: 2.09 MB
Previazané dokumenty:

Dodatok: Týmto Dodatkom č. 1 sa v článku V. - Výška nájomného dopĺňa bod 7., a to v nasledovnom znení:

Dodatok: Dodatkom č. 2 sa mení článok III. - Doba nájmu nasledovne:
Nájomný vzťah medzi "prenajímateľom" a "nájomcom" sa predlžuje do 31. 12. 2022 v zmysle uznesenia obecného zastupiteľstva č. 53/2021 zo dňa 01. 12. 2021.

Dodatok: Predmet nájmu sa počnúc dňom 01. 03. 2022 rozširuje o 1 miestnosť 1.01-a (Šatňa) o výmere 18,11 m² v zmysle čl. V., ods. 2 Zmluvy o nájme nebytových priestorov zo dňa 31. 12. 2020.