Dodatok č. D č. 1 k ZoNB zo dňa 28. 09.20

Typ: Dodávateľská
Číslo: D č. 1 k ZoNB zo dňa 28. 09.20    
Predmet : Dodatok č. 1, ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva o nájme bytu uzatvorená dňa 28. 09. 2020 
Partner: Karol Kušnír
IČO:
Adresa: 065 45 Plavnica
Dátum zverejnenia: 11.1.2021 
Dátum uzavretia zmluvy:  
Dátum účinnosti:  
Platnosť do:  
  karol-kusnir-dodatok-c-1.pdf, Veľkosť: 120.76 kB
Previazané dokumenty:

Zmluva: Prenajímateľ je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti - 16 bytového obytného domu v Plavnici, bloku B, súpisné číslo 504, nachádzajúceho sa na pozemku parc. KN 406/24, v obci a k. ú Plavnica (ďalej len "obytný dom"). Predmetný obytný dom pozostáva zo 16 samostatných bytov, vrátane bytu číslo 7, nachádzajúceho sa vo vchode A na 4. nadzemnom podlaží, ktorý je predmetom nájmu v zmysle tejto zmluvy .