Zmluva č. Dodatok č. 2/2020 k ZoD

Typ: Dodávateľská
Číslo: Dodatok č. 2/2020 k ZoD     
Predmet : Predmetom tejto zmluvy je realizácia stavebného diela „Protipovodňové opatrenia mimo vodného toku v obci Plavnica“, v zmysle požiadaviek objednávateľa a spracovaných rozpočtov (ocenených zadaní), ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy, dodatku č. 1/2018 a dodatku č. 2/2020. 
Partner: BETPRES s. r. o.
IČO: 31684343
Adresa: Boženy Němcovej 1698, 093 01 Vranov nad Topľou
Dátum zverejnenia: 11.2.2020 
Dátum uzavretia zmluvy:  
Dátum účinnosti:  
Platnosť do:  
Cena s DPH: 35,794.00 EUR 
  dod-2-k-zod-betpres-s-r-o.pdf, Veľkosť: 1.29 MB
  rozpocet-k-dodatku-c-2-2020-k-zod-betpres.xlsx, Veľkosť: 115.22 kB
Previazané dokumenty:
Nastavenia cookies