Dodatok č. D č. 2 k Z zo dňa 21. 03. 2019

Typ: Dodávateľská
Číslo: D č. 2 k Z zo dňa 21. 03. 2019    
Predmet : Úprava a doplnenie niektorých ustanovení Zmluvy vzhľadom na legislatívne zmeny v odpadovom hospodárstve, ako aj na potrebu zefektívnenia plnenia jednotlivých ustanovení Zmluvy.  
Partner: NATUR-PACK, a.s.
IČO: 35979798
Adresa: Bajkalská 25, 821 01 Bratislava
Dátum zverejnenia: 3.3.2021 
Dátum uzavretia zmluvy:  
Dátum účinnosti:  
Platnosť do:  
  dodatok-c-2.pdf, Veľkosť: 1.32 MB
Previazané dokumenty:

Zmluva: NATUR-Pack a Obec týmto uzatvárajú medzi sebou zmluvu o zabezpečení systému združénho nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov v Obci. V súlade s ustanovením § 59 ods. 3. Zákona o odpadoch sa strany dohodli aj na nasledujúcich obsahových náležitostiach Zmluvy.