Zmluva č. 080-2046.823

Typ: Dodávateľská
Číslo: 080-2046.823    
Predmet : Predmetom zmluvy je poistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škodu stavby: Regenerácia centrálnej časti obce Plavnica". Poistený platí poistné na účet sprostredkovateľa prevodným príkazom, pričom uvedená cena poistného je celkové ročné poistenie.  
Partner: Kooperatíva poisťovňa, a.s.
IČO: 00585441
Adresa: Štefanovičova 4, 81623 Bratislava
Dátum zverejnenia: 13.11.2015 
Dátum uzavretia zmluvy:  
Dátum účinnosti:  
Platnosť do:  
Cena s DPH: 114,70 EUR 
  poistna_zmluva_rege_080_2046_823_kooperativa.pdf, Veľkosť: 1.63 MB
Previazané dokumenty:

Dodatok: Poistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škodu pre projekty "Regenerácia centrálnej časti obce Plavnica" a "Regenerácia obce Plavnica"
Poistným obdobím je kalendárny rok

Dodatok: Poistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škodu pre projekty : Regenerácia obce Plavnica, Regenerácia centrálnej časti obce Plavnica, Plavnica - protipovodňové opatrenia potoka Jasenok. Poistený platí poistné na účet sprostredkovateľa prevodným príkazom. Poistné sa bude platiť v ročných splátkach.

Dodatok: Poistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb v rámci projektu "Kamerový systém v obci Plavnica". Poistným obdobím je kalendárny rok

Dodatok: Poistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb ktorým sa dopoisťuje súbor budov, hál a stavieb vedený v účtovnej evidencii poisteného