Zmluva č. ZoNB zo dňa 19. 01. 2022

Typ: Dodávateľská
Číslo: ZoNB zo dňa 19. 01. 2022    
Predmet : Prenajímateľ je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti - 16 bytového obytného domu v Plavnici, bloku B, súpisné číslo 504, nachádzajúceho sa na pozemku parc. KN 406/24, v obci a k. ú Plavnica (ďalej len "obytný dom"). Predmetný obytný dom pozostáva zo 16 samostatných bytov, vrátane bytu číslo 7 nachádzajúceho sa vo vchode B na 4. nadzemnom podlaží, ktorý je predmetom nájmu v zmysle tejto zmluvy .  
Partner: Erika Tomková
IČO:
Adresa:
Dátum zverejnenia: 1.2.2022 
Dátum uzavretia zmluvy: 19.1.2022 
Dátum účinnosti:  
Platnosť do:  
  zmluva-o-najme-bytu-e-tomkova.pdf, Veľkosť: 205.59 kB
Previazané dokumenty:

Dodatok: Dodatok č. 1, ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva o nájme bytu uzatvorená dňa 19. 01. 2022.

Nastavenia cookies