Zmluva č. ZoNB 3132022

Typ: Dodávateľská
Číslo: ZoNB 3132022    
Predmet : Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do odplatného užívania 3-izbový byt č. 5, III. NP byt ľavý, v 16 bytovom obytnom dome č. 504, vo vchode B, vrátane užívania spoločných častí a spoločných zariadení domu a príslušenstva bytu za dohodnutých podmienok nájmu. 
Partner: Lucas Vnenk, Wiktoria Švancarová
IČO:
Adresa:
Dátum zverejnenia: 6.4.2022 
Dátum uzavretia zmluvy: 31.3.2022 
Dátum účinnosti: 1.4.2022 
Platnosť do: 31.3.2025 
Cena s DPH: 166,78 EUR 
  zonb-3132022.pdf, Veľkosť: 211.6 kB
Previazané dokumenty:

Dodatok: Dodatok č. 1, ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva o nájme bytu uzatvorená dňa 31. 03. 2022.

Nastavenia cookies