Dodatok č. D č. 2

Typ: Dodávateľská
Číslo: D č. 2     
Predmet : Dodatkom č. 2 sa mení článok III. - Doba nájmu nasledovne:
Nájomný vzťah medzi "prenajímateľom" a "nájomcom" sa predlžuje do 31. 12. 2022 v zmysle uznesenia obecného zastupiteľstva č. 53/2021 zo dňa 01. 12. 2021.
 
Partner: Zdena Štupáková - VANILLA - CUKRÁREŇ
IČO:
Adresa: Plavnica 414, 065 45 Plavnica
Dátum zverejnenia: 20.12.2021 
Dátum uzavretia zmluvy: 13.12.2021 
Dátum účinnosti:  
Platnosť do:  
  dodatok-c-2_1.pdf, Veľkosť: 314.34 kB
Previazané dokumenty:

Zmluva: Zmluva o nájme nebytových priestorov, predmetom nájmu je tzv. predná časť stavby so súp. č. 217 o výmere 101,78 m² - prevádzka výroby a predaja cukrárenských výrobkov.

Nastavenia cookies