Zmluva č. ZoNB 28102021

Typ: Dodávateľská
Číslo: ZoNB 28102021    
Predmet : Prenajímateľ je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti - 16 bytového obytného domu v Plavnici, bloku A, súpisné číslo 503, nachádzajúceho sa na pozemku parc. KN 406/19, v obci a k. ú Plavnica (ďalej len "obytný dom"). Predmetný obytný dom pozostáva zo 16 samostatných bytov, vrátane bytu číslo 1 nachádzajúceho sa vo vchode B na 1. nadzemnom podlaží, ktorý je predmetom nájmu v zmysle tejto zmluvy .  
Partner: Marek Štupák, Mária Hubová
IČO:
Adresa:
Dátum zverejnenia: 10.11.2021 
Dátum uzavretia zmluvy:  
Dátum účinnosti:  
Platnosť do:  
Cena s DPH: 157,56 EUR 
  zmluva-o-najme-bytu-10-2021-marek-stupak.pdf, Veľkosť: 206.6 kB
Previazané dokumenty: