Púť do Poľska

Jednota dôchodcov na Slovensku – Základná organizácia v Plavnici a Únia žien – Základná organizácia v Plavnici zorganizovala púť po sanktuáriach v Poľsku, ktorá sa uskutočnila 8. mája 2012 za sprievodu vdp. Petra Ružbarského.

Nastavenia cookies