Svetový deň hepatitídy

Na svete žije 290 miliónov ľudí s nediagnostikovanou a neliečenou vírusovou hepatitídou. Svetový deň hepatitídy vyzýva ľudí z celého sveta, aby zvyšovali informovanosť o tejto chorobe a pomohli pri hľadaní neznámych „chýbajúcich miliónov“ s vírusovou hepatitídou.

K stiahnutiu