Pre rodičov detí ZŠ a MŠ - Dotácie na stravu od 01. 08. 2021 - prezentácia

 Vo veci dotácie na stravu zverejňujeme prezentáciu z pracovného stretnutia úradov práce a ústredia práce konaného dňa 13. 09.2021 v Považskej Bystrici k Dotáciám na stravu od 01. 08. 2021. S prezentáciou bol zriaďovateľ – Obec Plavnica - oboznámený na pracovnom stretnutí dňa 22. 09. 2021 na ÚPSVaR v Starej Ľubovni. V prípade akýchkoľvek otázok je možné kontaktovať sekretariát Obecného úradu v Plavnici na tel. číslach 052 42 83 881 alebo 0917 366 145.

K stiahnutiu

Publikované: 14.3.2022 | Aktualizácia: 2.5.2023 | Zobrazené: 262
Nastavenia cookies