Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 4/2024 16.4.2024 Obec v zmysle VZN č. 3/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce, uznesenia OZ č. 106D/2023... Gréckokatolícka charita Prešov 35 514 388  500.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská D č.1 5.4.2024 Dodatok č. 1 k zmluve o dodávke elektriny č. 4307/2024, ktorým sa vzťahy o dodávke elektriny... MAGNA ENERGIA a.s. 35 743 565  0.00  
Detail Zmluva Dodávateľská D k ZoPFD č. 1/2024 27.3.2024 Dodatkom sa mení čl. I ods. 1. a čl. II ods. 1. Zmluvy č. 1/2024 o poskytnutí finančnej... FK Družstevník Plavnica 31 303 382  21,200.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 324 0968 26.3.2024 Účelom tejto zmluvy je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán pri... Dobrovoľná požiarna ochrana SR 00177474  3,000.00 EUR 
Detail Faktúra došlá PFA 2/2024 21.3.2024 Zoznam prijatých faktúr 2/2024   27,013.63 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZoZSZNsO 18.3.2024 NATUR-PACK a Obec týmto uzatvárajú medzi sebou zmluvu o zabezpečení systému združeného... NATUR-PACK, a. s 35979798  0.00  
Detail Zmluva Dodávateľská 3/2024 13.3.2024 Obec v zmysle VZN č. 3/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce, uznesenia OZ č. 106C/2023... Spišská katolícka charita 35 514 221  500.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská PZ č. 5903421039 13.3.2024 Havarijné poistenie vozidiel, vozidlo značky CHARVÁT CTS, EČV: AA336YL. UNIQA pojišťovna,a.s.,pobočka poisťovne z iného členského štátu 53812948  229.64 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská PZ č. 5903420205 13.3.2024 Havarijné poistenie vozidiel, vozidlo model TN-09, druh vozidla: EVČ: AA367YL UNIQA pojišťovna,a.s.,pobočka poisťovne z iného členského štátu 53812948  130.10 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZoP 13032024 13.3.2024 Záväzok PDS pripojiť zariadenie žiadateľa špecifikované v čl. IV. a V. Kapitoly 1 tejto... Východoslovenská distribučná, a.s. 36599361  0.00  
Detail Zmluva Odberateľská DkZozdP 7.3.2024 Odberateľ sa zaväzuje počas doby trvania zmluvy odoberať od dodávateľa plyn vo svojich... Východoslovenská energetika a. s. 44483767  54.33 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZoNB16022024 503B6 5.3.2024 Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do odplatného užívania 3-izbový byt č.6, III. NP byt... Daniel Hnat   147.46 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 6/2024 4.3.2024 Obec v zmysle VZN č. 3/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce, uznesenia OZ č. 106F/2023... Slovenský skauting, 66. zbor Eduarda Korponaya 4. oddiel sv. Juraja, občianske združenie 37 790 889  600.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská D č.. 1 kZoPPS 28.2.2024 Predmetom tohto dodatku č. 1 je zmena prvej vety článku IV ods. 2 vyššie uvedenej zmluvy. JUDr. František Kyšeľa - advokát 47193301  200.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZoDE 230224 27.2.2024 Predmetom tejto zmluvy je záväzok dodávateľa po dobu účinnosti tejto zmluvy: dodávať... MAGNA ENERGIA a.s. 35743565  0.00  
Detail Zmluva Dodávateľská KZ 2022024 1 26.2.2024 Odplatný prevod spoluvlastníckeho práva predávajúceho k nehnuteľnostiam špecifikovaných v... Roľnícke družstvo v Plavnici 00204447  4,468.91 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská KZ 2022024 2 26.2.2024 Odplatný prevod spoluvlastníckeho práva predávajúceho k nehnuteľnostiam špecifikovaných v... Roľnícke družstvo v Plavnici 00204447  10,293.50 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská KZ 2022024 3 26.2.2024 Odplatný prevod spoluvlastníckeho práva predávajúceho k nehnuteľnostiam špecifikovaných v... Roľnícke družstvo v Plavnici 00204447  432.63 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 5/2024 23.2.2024 Obec v zmysle VZN č. 3/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce, uznesenia OZ č. 106E/2023... Dobrovoľný hasičský zbor Plavnica 001774746117  2,500.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2/2024 23.2.2024 Obec v zmysle VZN č. 3/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce, uznesenia OZ č. 106A/2023... Základná organizácia JDS Plavnica 008970183051  2,300.00 EUR 
Nastavenia cookies