Zmluva č. ZoPD č.3/2021

Typ: Dodávateľská
Číslo: ZoPD č.3/2021    
Predmet : Obec v zmysle VZN č. 3/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce, schváleného rozpočtu na rok 2021 a uznesenia OZ č. 54/2020 zo dňa 29.12.2020 poskytne príjemcovi finančnú dotáciu na rok 2021 vo výške 500,- € (slovom „päťsto“ eur). 
Partner: Spišská katolícka charita
IČO: 35514221
Adresa: Slovenská 1765/30, 05201 Spišská Nová Ves
Dátum zverejnenia: 16.4.2021 
Dátum uzavretia zmluvy:  
Dátum účinnosti:  
Platnosť do:  
Cena s DPH: 500.00 EUR 
  zmluva-charita-2021.pdf, Veľkosť: 143.69 kB
Previazané dokumenty:
Nastavenia cookies