Dodatok č. 1

Typ: Dodávateľská
Číslo: 1    
Predmet : Zhotovenie stavebných prác na stavbe EKO dvor a kompostáreň Plavnica 
Partner: Vodohospodárske stavby - ekologický podnik a. s.
IČO:
Adresa:
Dátum zverejnenia: 11.11.2011 
Dátum uzavretia zmluvy:  
Dátum účinnosti:  
Platnosť do:  
Cena s DPH: 428 635,00 EUR 
  dodatok_c_1_k_zmluve_o_dielo_zo_d_a_24_06_2011.pdf, Veľkosť: 758.96 kB
Previazané dokumenty:

Zmluva: Zmluva o nájme nebytových priestorov