Zmluva č. ZoZDP 1/2020

Typ: Dodávateľská
Číslo: ZoZDP 1/2020    
Predmet : Predmetom tejto zmluvy je záväzok Dodávateľa zabezpečiť Odberateľovi dodávku zemného plynu do jeho odberných miest, zabezpečiť na vlastné meno a na vlastný účet prepravu plynu, prevzatie zodpovednosti za odchýlku, distribúciu plynu a ostatné regulované služby v súlade so Zmluvou, Cenníkom plynu a Obchodnými podmienkami.  
Partner: inogy Slovensko s. r. o.
IČO: 44291809
Adresa: Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava
Dátum zverejnenia: 1.7.2020 
Dátum uzavretia zmluvy:  
Dátum účinnosti:  
Platnosť do:  
  zmluva-inogy.pdf, Veľkosť: 8.04 MB
Previazané dokumenty: