Zmluva č. ZoPFD č. 2/2020

Typ: Dodávateľská
Číslo: ZoPFD č. 2/2020    
Predmet : Obec v zmysle VZN č. 3/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce, schváleného rozpočtu na rok 2020 a uznesenia OZ č. 64/2019 zo dňa 04.12.2019 poskytne príjemcovi finančnú dotáciu na rok 2020 vo výške 2.200,- € (slovom „dvetisícdvesto“ eur). Dotácia bude použitá na náklady spojené s realizáciou činností na verejnoprospešný účel špecifikovaných v Žiadosti o dotáciu z rozpočtu obce zo dňa 30.10.2019. Príjemca vyhlasuje, že finančnú dotáciu uvedenú v ods. 1 tohto článku prijíma.
 
Partner: Základná organizácia JDS Plavnica
IČO:
Adresa: Plavnica 354, 065 45 Plavnica
Dátum zverejnenia: 18.2.2020 
Dátum uzavretia zmluvy:  
Dátum účinnosti:  
Platnosť do:  
Cena s DPH: 2 200,00 EUR 
  zmluva-o-poskytnuti-financnej-dotacie-z-ropoctu-obce-c-2-2020.pdf, Veľkosť: 275.08 kB
Previazané dokumenty:
Nastavenia cookies