Zmluva č. ZoNB č. 39/2019

Typ: Dodávateľská
Číslo: ZoNB č. 39/2019    
Predmet : Prenajímateľ je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti – 16 bytového obytného domu v Plavnici, bloku B, súpisné číslo 504, nachádzajúceho sa na pozemku parc. KN 406/24, v obci a k. ú Plavnica (ďalej len „obytný dom“) vedenej na LV č. 1. Predmetný obytný dom pozostáva zo 16 samostatných bytov, vrátane bytu, ktorý je predmetom nájmu v zmysle tejto zmluvy. 
Partner: Bc.Terézia Fabisová
IČO:
Adresa: Jarabina 193, 065 31 Jarabina
Dátum zverejnenia: 9.10.2019 
Dátum uzavretia zmluvy:  
Dátum účinnosti:  
Platnosť do:  
Cena s DPH: 162,94 EUR 
  zmluva-o-najme-bytu-9-2019-fabisova.pdf, Veľkosť: 445.97 kB
Previazané dokumenty: