Zmluva č. D č. 2 k ZoD z 27.04.2018

Typ: Dodávateľská
Číslo: D č. 2 k ZoD z 27.04.2018 
Predmet : Predmetom tejto zmluvy je uskutočnenie stavebných prác - zhotovenie stavebného diela: "Zvýšenie energetickej účinnosti objektu materskej školy v obci Plavnica" v zmysle ponuky do verejného obstarávania. Tento dodatok č. 2 zo dňa 11.9.2019 je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo zo dňa 27.04.2018 
Partner: VPMJ s.r.o.
IČO: 47 226 412
Adresa: Nová Ľubovňa 227, 065 11
Dátum zverejnenia: 11.9.2019 
Dátum účinnosti: 12.9.2019 
Deň podpisu:  
Platnosť od:  
Platnosť do:  
Cena s DPH: 116 369,32 EUR 
  dodatok-c-2-2019-k-zod-plavnica-ms-11-09-2019.pdf, Veľkosť: 552.56 kB
Previazané dokumenty: