Zmluva č. KZ č. 2/2019

Typ: Dodávateľská
Číslo: KZ č. 2/2019 
Predmet : Predmetom kúpy je parcela CKN 972/7 o výmere 30 m2 - zastavaná plocha a nádvorie, ktorá vznikla odčlenením od parcely CKN 972/2, ktorej výlučným vlastníkom je Obec Plavnica. 
Partner: František Solecký, Jana Solecká rod. Kačmárová
IČO:
Adresa: Za vodou 1084/5, 064 01 Stará Ľubovňa
Dátum zverejnenia: 3.9.2019 
Dátum účinnosti: 4.9.2019 
Deň podpisu:  
Platnosť od:  
Platnosť do:  
Cena s DPH: 360,00 EUR 
  kupna-zmluva-frantisek-solecky.pdf, Veľkosť: 727.44 kB
Previazané dokumenty: