Zmluva č. ZoZFP č. 1/2019

Typ: Dodávateľská
Číslo: ZoZFP č. 1/2019    
Predmet : 1) Predmetom zmluvy je združenie finančných prostriedkov účastníkov tejto Zmluvy za účelom obstarania majetku a úprava vzájomných práv a povinností a podmienok spolupráce medzi účastníkmi tejto Zmluvy pri správe, užívaní a nakladaní s týmto majetkom.

2) Predmetom obstarania (kúpy) je „Prenosné pódium s hliníkovým prestrešením“ (ďalej len „pódium“ alebo „predmet kúpy“). Obstarávateľom a kupujúcim pódia je podľa dohody účastníkov Účastník č. 1.

3) Združenie finančných prostriedkov a činností podľa tejto Zmluvy bolo schválené obecnými zastupiteľstvami obcí, ktoré sú účastníkmi tejto Zmluvy v súlade s ustanovením § 11 ods. 4 písm. m) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
 
Partner: SOLISKO ČIRČ s. r. o., Obec Čirč, Obec Vislanka, Obec Malý Lipník
IČO:
Adresa:
Dátum zverejnenia: 13.8.2019 
Dátum uzavretia zmluvy:  
Dátum účinnosti:  
Platnosť do:  
Cena s DPH: 3 767,65 EUR 
  zmluva-o-zdruzeni-financnych-prostriedkov-solisko-circ.pdf, Veľkosť: 1.64 MB
Previazané dokumenty: