Zmluva č. ZoNB č. 29/2019

Typ: Dodávateľská
Číslo: ZoNB č. 29/2019 
Predmet : Prenajímateľ je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti – 16 bytového obytného domu v Plavnici, bloku C, súpisné číslo 505, nachádzajúceho sa na pozemku parc. KN 406/25, v obci a k. ú Plavnica (ďalej len „obytný dom“) vedenej na LV č. 1. Predmetný obytný dom pozostáva zo 16 samostatných bytov, vrátane bytu, ktorý je predmetom nájmu v zmysle tejto zmluvy. 
Partner: Marek Rindoš
IČO:
Adresa: Plavnica 427, 065 45 Plavnica
Dátum zverejnenia: 8.8.2019 
Dátum účinnosti: 9.8.2019 
Deň podpisu:  
Platnosť od:  
Platnosť do:  
Cena s DPH: 169,26 EUR 
  zmluva-o-najme-bytu-7-2019-rindos-marek.pdf, Veľkosť: 447.49 kB
Previazané dokumenty: