Zmluva č. ZoZMdS č. 1/2019

Typ: Dodávateľská
Číslo: ZoZMdS č. 1/2019    
Predmet : Vlastník touto zmluvou v zmysle ustanovenia § 6 ods. 1 zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v spojitosti s ustanovením § 11 ods. 4 písm. a) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zveruje správcovi do správy dlhodobý hmotný majetok:
1. Technické zhodnotenie budovy telocvične (zateplenie telocvične, rekonštrukcia vnútorných priestorov a stavebný dozor)
2. Technické zhodnotenie budovy materskej školy (výmena okien, rekonštrukcia kotolne a stavebný dozor)
3.Technické zhodnotenie budovy základnej školy
 
Partner: Základná škola s Materskou školou Plavnica, rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou
IČO: 37 872 915
Adresa:
Dátum zverejnenia: 22.5.2019 
Dátum uzavretia zmluvy:  
Dátum účinnosti:  
Platnosť do:  
Cena s DPH: 210 103,22 EUR 
  zmluva-o-zvereni-majetku-do-spravy-obce.pdf, Veľkosť: 1.09 MB
Previazané dokumenty:
Nastavenia cookies