Dodatok č. D č. 1 k zmluve ZO/2018A6605-1

Typ: Dodávateľská
Číslo: D č. 1 k zmluve ZO/2018A6605-1    
Predmet : Zmluvé strany uzatvorili dňa 07. 05. 2019 Zmluvu č. ZO/2018A6605-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa. Zmluva bola v zmysle čl. X. bodu 10.1 uzatvorená na dobu určitú 12. mesiacov. V zmysle čl. XIII. bodu 13.3. zmluvy sa zmluvné strany dohodli, že doba trvania zmluvy sa predlžuje na neurčito. 
Partner: osobnýudaj.sk, s. r. o.
IČO:
Adresa:
Dátum zverejnenia: 15.5.2019 
Dátum uzavretia zmluvy: 7.5.2019 
Dátum účinnosti:  
Platnosť do:  
  dodatok-c-1-k-zmluve-c-zo-2018a6605-1.pdf, Veľkosť: 471.8 kB
Previazané dokumenty:

Zmluva: Zmluva o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) - zdravotné stredisko