Zmluva č. ZD č. 1/2019

Typ: Dodávateľská
Číslo: ZD č. 1/2019 
Predmet : Predmetom tejto zmluvy je úprava spôsobu a podmienok vzájomnej spolupráce medzi obcou a oprávnenou osobou pri nakladaní s určenými zložkami komunálnych odpadov vzniknutých na území obce s cieľom umožniť oprávnenej osobe vykonávať zber a prepravu presne definovaných zložiek komunálnych odpadov od fyzických osôb na území obce. Určenými zložkami komunálnych odpadov, s ktorými je oprávnená osoba na základe tejto zmluvy a za predpokladu dodržania zákonných požiadaviek oprávnená nakladať, sú zložky komunálneho odpadu pochádzajúce z domácností: šatstvo, textílie, odpady inak nešpecifikované ako obuv, kabelky, opasky, malé hračky. Oprávnená osoba bude vykonávať zber a prepravu uvedených zložiek komunálneho odpadu v obci prostredníctvom zberných nádob - kontajnerov umiestnených na miestach odsúhlasených obcou. Oprávnená osoba je vlastníkom zberných nádob na šatstvo vo vašej obci v počte 4 ks.  
Partner: Ľubomír LUDVIK WINDOORS
IČO:
Adresa:
Dátum zverejnenia: 17.4.2019 
Dátum účinnosti: 18.4.2019 
Deň podpisu:  
Platnosť od:  
Platnosť do:  
Cena s DPH: 360,00 EUR 
  111-003-2019-windoors.pdf, Veľkosť: 1.17 MB
Previazané dokumenty: