Zmluva č. ZoPFD č. 3/2019

Typ: Dodávateľská
Číslo: ZoPFD č. 3/2019    
Predmet : Obec v zmysle VZN č. 3/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce, schváleného rozpočtu na rok 2019 a uznesenia OZ č. 21/2018 zo dňa 05.12.2018 poskytne príjemcovi finančnú dotáciu na rok 2019 vo výške 2.000,-€ (slovom „dvetisíc“ eur). Dotácia bude použitá na náklady spojené s realizáciou činností na poskytnutie všeobecne prospešných služieb špecifikovaných v Žiadosti o dotáciu z rozpočtu obce zo dňa 12.10.2018 (ozvučenie kostola). Príjemca vyhlasuje, že finančnú dotáciu uvedenú v ods. tohto článku prijíma. 
Partner: Rímskokatolícka farnosť Sedembolestnej Panny Márie, Plavnica
IČO:
Adresa:
Dátum zverejnenia: 10.1.2019 
Dátum uzavretia zmluvy:  
Dátum účinnosti:  
Platnosť do:  
Cena s DPH: 2 000,00 EUR 
  zmluva-pre-farsky-urad-2019.doc, Veľkosť: 43.5 kB
Previazané dokumenty:
Nastavenia cookies