Dodatok č. Dodatok č. 1/2018

Typ: Dodávateľská
Číslo: Dodatok č. 1/2018    
Predmet : V súlade s článkom V. Cena, bodom 2. a s Článkom XI. Záverečné ustanovenia, bodom 2. Zmluvy o dielo zo dňa 27. 04. 2018 podpísaním tohto Dodatku č. 1/2018 sa zmluvné strany vzájomne dohodli na úprave a doplnení Zmluvy o dielo zo dňa 27. 04 . 2018 nasledovne: V rámci článku IV. Doba plnenia sa dopĺňa bod č. v ktorom sa upresňuje doba plnenia pre rok 2018. 
Partner: VPMJ s. r. o.
IČO: 47 226 412
Adresa: Nová Ľubovňa, 065 11 Nová Ľubovňa
Dátum zverejnenia: 13.8.2018 
Dátum uzavretia zmluvy:  
Dátum účinnosti:  
Platnosť do:  
Cena s DPH: 24 200,00 EUR 
  dodatok-c-1-2018.pdf, Veľkosť: 4.41 MB
Previazané dokumenty:

Zmluva: Zmluva o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) - zdravotné stredisko