Zmluva č. Dohoda o spolupráci

Typ: Dodávateľská
Číslo: Dohoda o spolupráci    
Predmet : Predmetom tejto dohody o vzájomnej spolupráci je zabezpečenie prekládky hniezda bociana bieleho z podperného bodu NN (elektrický stĺp) v obci Plavnica na pozemku parc. č. 144/1, katastrálne územie: Plavnica, okres: Stará Ľubovňa, zapísaný na liste vlastníctva č. 2135 
Partner: Východoslovenská distribučná, a. s.
IČO: 36599361
Adresa: Mlynská 31, 042 91 Košice
Dátum zverejnenia: 30.3.2016 
Dátum uzavretia zmluvy:  
Dátum účinnosti:  
Platnosť do:  
  dohoda-o-spolupraci-pri-prekladke-bocianieho-hniezda.pdf, Veľkosť: 949.01 kB
Previazané dokumenty:
Nastavenia cookies