Zmluva č. KRHZ-PO-728-062/2015

Typ: Dodávateľská
Číslo: KRHZ-PO-728-062/2015    
Predmet : Predmetom zmluvy je záväzok požičiavateľa v súlade so zákonom Národnej rady SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve prenechať vypožičiavateľovi do bezplatného užívania dočasne prebytočný hnuteľný majetok štátu v správe Ministerstva vnútra SR: súprava povodňovej záchrannej služby pre hasičské jednotky 
Partner: Slovenská republika - Ministerstvo vnútra SR
IČO: 00151866
Adresa: Pribinova 2, 812 72 Bratislava
Dátum zverejnenia: 14.12.2015 
Dátum uzavretia zmluvy:  
Dátum účinnosti:  
Platnosť do:  
  zmluva_o_vypozicke_krhz_po_728_062_2015.pdf, Veľkosť: 4.38 MB
Previazané dokumenty: