Zmluva č. 1546/2015

Typ: Dodávateľská
Číslo: 1546/2015    
Predmet : Prevodca je správcom hnuteľného majetku štátu uvedeného v prílohe č. 1 tejto zmluvy, ktorá tvorí jej neoddeliteľnú súčasť.
Prevodca v súlade s §18i zák. č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov bezodplatne prevádza vlastníctvo hnuteľného majetku štátu uvedeného v prílohe č. 1 nadobúdateľovi.
 
Partner: Slovenská republika - Centrum vedecko - technických informácií SR
IČO: 00151882
Adresa: Lamačská cesta 8/A, 81104 Bratislava
Dátum zverejnenia: 14.11.2015 
Dátum uzavretia zmluvy:  
Dátum účinnosti:  
Platnosť do:  
  zmluva_o_bezodplatnom_prevode_majetku_statu_c_1546_2015.pdf, Veľkosť: 2.9 MB
Previazané dokumenty: