Zmluva č. 24ZVS 00000578542

Typ: Dodávateľská
Číslo: 24ZVS 00000578542    
Predmet : Záväzok PDS pripojiť zariadenie žiadateľa špcifikované v čl. V. a VI. tejto zmluvy do distribučnej sústavy v rámci maximálnej rezervovanej kapacity pripojenia dohodnutej pre odberné miesto s EIC kódom 24ZVS 00000578542 vo výške 25A 
Partner: Východoslovenská distribučná, a. s.
IČO: 36599361
Adresa: Mlynská 31, 04291 Košice
Dátum zverejnenia: 2.11.2015 
Dátum uzavretia zmluvy:  
Dátum účinnosti:  
Platnosť do:  
  zmluva_o_pripojeni_vsd_24zvs00000578542.pdf, Veľkosť: 2.87 MB
Previazané dokumenty: