Zmluva č. Dohoda č. 242413-2015

Typ: Dodávateľská
Číslo: Dohoda č. 242413-2015    
Predmet : V zmysle tejto dohody dlžník vyhlasuje, že odovzdal veriteľovi vlastnú blankozmenku, vystavenú v Prešove "na rad" Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, a. s. Štefánikova 27, 814 99 Bratislava, podpísanú oprávnenými osobami, splatnú v (platobné miesto) Tatra banka, a. s. Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1, bez uvedenia zmenkovej sumy a dátumu splatnosti a veriteľ vyhlasuje, že blankozmenku prevzal do svojej úschovy.  
Partner: Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s.
IČO: 00682420
Adresa: Štefánikova 27, 81499 Bratislava
Dátum zverejnenia: 8.10.2015 
Dátum uzavretia zmluvy:  
Dátum účinnosti:  
Platnosť do:  
  dohoda_k_blankozmenke_08_10_2015.pdf, Veľkosť: 135.65 kB
Previazané dokumenty: