Zmluva č. 1147/2014

Typ: Dodávateľská
Číslo: 1147/2014    
Predmet : Predmetom tejto zmluvy je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán pri poskytnutí dotácie na podporu programu Úradu vlády SR s názvom Podpora rozvoja športu na r. 2014 v sume 20 000 eur, ktorú sa prijímateľ zaväzuje použiť v plnej výške na realizáciu podporeného projektu žiadosti číslo 681.  
Partner: Úrad Vlády SR
IČO: 00151513
Adresa: Námestie Slobody 1, 813 70 Bratislava 1
Dátum zverejnenia: 22.12.2014 
Dátum uzavretia zmluvy:  
Dátum účinnosti:  
Platnosť do:  
Cena s DPH: 20,000.00 EUR 
  zmluva_o_poskytnuti_dotacie_na_podporu_sportu_1147_2014.pdf, Veľkosť: 3.96 MB
Previazané dokumenty:

Dodatok: Týmto dodatkom sa ruší pôvodné znenie článku II. ods. 4 zmluvy a nahrádza sa novým znením nasledovne:
Poskytnutú dotáciu v zmysle čl. I ods. 1 tejto zmluvy je prijímateľ povinný použiť najneskôr do 30. 10. 2015 podľa schválených výdavkov štruktúrovaného rozpočtu.

Nastavenia cookies