Zmluva č. 115641-2013

Typ: Dodávateľská
Číslo: 115641-2013    
Predmet : Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke, blankozmenka slúži na zabezpečenie pohľadávok veriteľa voči dlžníkovi vyplývajúcich z Úverovej zmluvy č. 115641-2013.  
Partner: Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s., Bratislava
IČO: 00682420
Adresa:
Dátum zverejnenia: 10.10.2013 
Dátum uzavretia zmluvy:  
Dátum účinnosti:  
Platnosť do:  
  dohoda_o_vypl_ovacom_prave_k_blankozmenke_c_115641_2013.pdf, Veľkosť: 1.44 MB
Previazané dokumenty:
Nastavenia cookies