Zmluva č. ZoNB 50422

Typ: Dodávateľská
Číslo: ZoNB 50422    
Predmet : Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do odplatného užívania 3-izbový byt č. 2, I. NP byt pravý v obytnom dome č. 504, vo vchode B, vrátane užívania spoločných častí a spoločných zariadení domu a príslušenstva bytu.  
Partner: Martin Lapšanský, Katarína Lapšanská
IČO:
Adresa:
Dátum zverejnenia: 16.8.2022 
Dátum uzavretia zmluvy: 27.7.2022 
Dátum účinnosti:  
Platnosť do: 31.7.2025 
Cena s DPH: 182,05 EUR 
  zmluva-o-najme-bytu-martin-lapsansky-katarina-lapsanska.pdf, Veľkosť: 228.57 kB
Previazané dokumenty: