Zverejnenie elektronickej adresy pre Voľby do Národnej rady SR

Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie starostovi obce je starosta@obecplavnica.sk