Zomrela Jana Liptáková rod. Nemcová - rodáčka z Plavnice

 

Vážení občania,

s ľútosťou Vám oznamujeme, že zomrela významná slovenská dramaturgička a scenáristka Jana Liptáková (rod. Nemcová), rodáčka z Plavnice. Jana Liptáková sa narodila v Plavnici 1. mája 1943 rodičom Melánii a Ladislavovi.

Vo svojej vyše päťdesiatročnej kultúrno-umeleckej praxi sa podieľala na vyše 600 televíznych reláciách (chvíľky poézie, literárne programy, kompozície, malé televízne hry, hrané televízne inscenácie, hrané filmy, prevzaté predstavenia z divadiel a podobne). S režisérom Jozefom Bednárikom vytvorila vyše 50 televíznych inscenácií. V rokoch 1995–1999 spolupracovala na asi 50 programoch Gala Borisa Filana. Z ocenených filmov: Pustý dvor (Cena MFF Zlatá Praha, 1979), Hanča, Janko, Lucia (Bronzová harfa na festivale v Dubline, 1976), slovenský film z Vojvodiny v Srbsku Mišo (Cena za scenár a dramaturgiu na MFF Zlatá Praha, 1986), Neodchádzaj nocou letnou (Cena ústredného riaditeľa ČST, 1986), Syn človeka (Cena ministerstva práce a sociálnych vecí, 1988), dvakrát dostala Telemúzu za dramaturgický počin roka.

Od roku 2000 pracovala v Národnom osvetovom centre v Bratislave, kde pôsobila i ako dramaturgička V-klubu, ako tajomníčka pre vonkajšie vzťahy, ako námestníčka generálneho riaditeľa pre ZUČ. V roku 2016 získala za celoživotnú tvorbu Cenu Ministra kultúry SR, v tom istom roku jej bola udelená i Cena literárneho fondu za celoživotné dielo v oblasti divadelnej tvorby.

Melánia Nemcová, mama Jany Liptákovej bola významnou choreografkou, ktorá pôsobila najmä
v PUĽS-e.

O Jane Liptákovej rod. Nemcovej a jej tvorbe si môžete prečítať aj v našej publikácii Plavnica: Na rozhraní Spiša a Šariša, na strane 422 – 424.

Úryvok z knihy Plavnica: Na rozhraní Spiša a Šariša, v ktorom Jana Liptáková spomína na detstvo v Plavnici:

201912271143290.jana-liptakova-2
Publikované: 27.12.2019 | Aktualizácia: 7.1.2020 | Zobrazené: 1154