VZN č. 3/2023 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole, školskom klube detí a o zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole

K stiahnutiu

Publikované: 15.6.2023 | Aktualizácia: 17.8.2023 | Zobrazené: 138
Nastavenia cookies