VZN č. 1/2022 o financovaní materskej školy, školského klubu detí a zariadenia školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Plavnica na rok 2023

K stiahnutiu

Publikované: 24.11.2022 | Aktualizácia: 4.1.2023 | Zobrazené: 139
Nastavenia cookies